Tiden etterpå
Tiden etterpå
Historier om posttraumatisk stress

Mammut katalognr: 536
Forfatter: Kristin Strøm

129,-

Forlag: Humanist forlag
ISBN: 9788282821438

Fjorten mennesker beskriver hverdagen med posttraumatisk stress.